A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jak załatwić sprawe
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Budżet i finanse
Petycje
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Oferty inwestycyjne
Rewitalizacja
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
Akcje wyborcze
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Rejestr instytucji kultury
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekt uchwały w sprawie podziału gminy Bliżyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
» P r o t o k ó ł Nr XXX/2018 z sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 27 marca 2018r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bliżynie
» Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w WPF
» Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego
» Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Ilość wiadomości z działu 'jak załatwić sprawe': 17
1  Zgłoszenie szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną
2018-04-10 0854 Czytano:6 razy » Przeczytaj artykuł
2  Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ściekówo wydajności nie przekraczającej 5 m3 na dobę w ramach zwykłego korzystania z wód
2017-09-01 1327 Czytano:215 razy » Przeczytaj artykuł
3  Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie/hodowanie psa rasy uznawanej za agresywną
2017-08-30 1158 Czytano:192 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów przez osobę fizyczną nie związane z działalnością gospodarczą
2017-06-05 1130 Czytano:315 razy » Przeczytaj artykuł
5  Wniosek o ustalenie warunków zabudowy / inwestycji celu publicznego
2017-03-17 1305 Czytano:284 razy » Przeczytaj artykuł
6  Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z nieruchomości z terenu Gminy Bliżyn
2016-12-16 1102 Czytano:420 razy » Przeczytaj artykuł
7  Wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2016-12-16 0844 Czytano:439 razy » Przeczytaj artykuł
8  WNIOSEK O DOKONANIE WPISU DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BLIŻYN
2016-12-15 1355 Czytano:431 razy » Przeczytaj artykuł
9  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016-05-17 1144 Czytano:626 razy » Przeczytaj artykuł
10  Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zaświadczenia o przeznaczeniu terenu
2016-03-29 1506 Czytano:657 razy » Przeczytaj artykuł
11  Sprostowania oczywistych omyłek i błędów pisarskich na Aktach własności ziemi
2016-02-16 1424 Czytano:668 razy » Przeczytaj artykuł
12  Stwierdzenie ostateczności Aktu własności ziemi
2016-02-16 1416 Czytano:927 razy » Przeczytaj artykuł
13  Ustalanie numerów porządkowych
2016-02-15 1044 Czytano:711 razy » Przeczytaj artykuł
14  Zgłoszenie szkody w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę łowną
2016-02-10 1044 Czytano:661 razy » Przeczytaj artykuł
15  Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów
2016-02-05 1425 Czytano:809 razy » Przeczytaj artykuł
16  Podział nieruchomości zgodnie z planem miejscowym lub przepisami odrębnymi lub z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego
2016-02-05 1400 Czytano:696 razy » Przeczytaj artykuł
17  ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA INDYWIDUALNYCH SPRAW OBYWATELI
2004-01-12 1022 Czytano:5218 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Spis spraw
Rejestr Skarg i Wniosków
Rejestr wydawanych upoważnień
Ostat. 10 wiadomości:

» Zgłoszenie szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną
» Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ściekówo wydajności nie przekraczającej 5 m3 na dobę w ramach zwykłego korzystania z wód
» Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie/hodowanie psa rasy uznawanej za agresywną
» Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów przez osobę fizyczną nie związane z działalnością gospodarczą
» Wniosek o ustalenie warunków zabudowy / inwestycji celu publicznego
» Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z nieruchomości z terenu Gminy Bliżyn
» Wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
» WNIOSEK O DOKONANIE WPISU DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BLIŻYN
» Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
» Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zaświadczenia o przeznaczeniu terenu
Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn