A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie majątkowe - Barbara Stachera - Sekretarz - stan na dzień 15.03.2019
» V sesja Rady Gminy Bliżyn - 14 marca 2019 r.
» Interpelacja Nr 21/2019 - Radna Małgorzata Zep
» Interpelacja Nr 20/2019 - Radny Krzysztof Olczyk
» Interpelacja Nr 19/2019 - Radna Aneta Smulczyńska
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Ogłoszenia o sesjach
 • Ogłoszenia o sesji - kadencja 2014-2018
 • Ogłoszenie o sesji 28 czerwca 2018 r.

  Przewodniczący Rady zwołuje sesję Rady Gminy Bliżyn, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018r. o godz.900 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bliżynie „Zameczek”, Plac Broel-Platerów 4.

  Projekt porządku obrad sesji przewiduje:

  1. Otwarcie, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.
  2. Przyjęcie protokołów z obrad XXX i XXXI sesji Rady.
  3. Informacja Wójta o pracy między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał podjętych na ostatnich sesjach.
  4. Wystąpienia zaproszonych gości.
  5. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
  6. Informacja na temat działalności, gospodarki finansowej oraz sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bliżynie im. Lecha Jędrzejkiewicza w roku 2017:
  a/ wystąpienie Dyrektora SP ZOZ w Bliżynie,
  b/ stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych oraz Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Gminy,
  c/ dyskusja,
  d/ rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
  - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Lecha Jędrzejkiewicza w Bliżynie,
  - oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Lecha Jędrzejkiewicza w Bliżynie.
  7. Informacja na temat działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie w roku 2017:
  a/ wystąpienie Dyrektora GOK w Bliżynie,
  b/ stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych oraz Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Gminy,
  c/ dyskusja,
  d/ przyjęcie informacji.
  8. Informacja o realizacji podatków i opłat za 2017 rok:
  a/ wystąpienie Wójta Gminy,
  b/ stanowisko Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Gminy oraz Komisji Rewizyjnej,
  c/ dyskusja,
  d/ przyjęcie informacji.
  9. Absolutorium dla Wójta Gminy Bliżyn za 2017 rok:
  a/ sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bliżyn za 2017 rok,
  b/ sprawozdanie finansowe,
  c/ informacja o stanie mienia komunalnego,
  d/ opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Bliżyn za 2017 rok,
  e/ stanowisko Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Gminy,
  f/ opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy Bliżyn za 2017 rok,
  g/ wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bliżyn,
  h/ opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji Rewizyjnej,
  i/ dyskusja,
  j/ podjęcie uchwał:
  - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok,
  - w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Bliżyn z wykonania budżetu za 2017 rok.
  10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
  a/ wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018-2035,
  b/ wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
  c/ zmieniająca Uchwałę Nr XXX/227/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2018r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
  d/ zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/182/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bliżyn oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  e/ zmiany uchwały Nr XXX/225/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2018r. w sprawie emisji obligacji,
  f/ określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Bliżyn,
  g/ zasad usytuowania na terenie gminy Bliżyn miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
  h/ wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w miejscowości Rędocin,
  i/ przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bliżyn,
  j/ ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bliżyn,
  k/ dotycząca wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zmiany w podziale Powiatu Skarżyskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu Skarżyskiego.
  11. Informacje, komunikaty i oświadczenia.
  12. Zamknięcie obrad sesji. 


  Data wprowadzenia: 2018-06-13 0836
  Data upublicznienia: 2018-06-13
  Art. czytany: 214 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: adamgrzegorz@interia.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn