A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego 'Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z realizacją programów profilaktycznych'
» Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018
» Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2022
» Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Bliżyn na lata 2019-2022
» Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok
 • Przetargi
 • Przetargi - rok 2007
 • Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej

  nieograniczony przetarg ofert pisemnych na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Ubyszów oznaczonej jako działka 800/1 o pow.0,0900ha.

  Ogłoszenie o przetargu
  Wójt Gminy Bliżyn
  Ogłasza nieograniczony przetarg ofert pisemnych na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Ubyszów oznaczonej jako działka 800/1 o pow.0,0900ha.


  Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:

  1. Nieruchomość położona jest w obrębie wsi Ubyszów oznaczona w katastrze ewidencji gruntów jako działka 800/1 o pow.0,0900ha.dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Skarżysku-Kamiennej prowadzi księgę wieczystą KW Nr 11.971.

  2. Cena wywoławcza dla nieruchomości określona zostaje na kwotę 3.600,00zł.

  3. Wyżej opisana nieruchomość w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania położona jest w terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej.

  4. Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.

  5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. kwoty 360,00zł słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych w kasie tut. Urzędu w terminie do dnia 6 sierpnia 2007r godz.12,00. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny zakupu. Wadium ulega przepadkowi w razie nie dokonania minimalnego postąpienia przez uczestników przetargu, względnie uchylenia się uczestnika który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

  6. Pisemne oferty z podaniem: oferowanej ceny zakupu /minimalne postąpienie 36,00zł/ oświadczenia, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać w zapieczętowanych kopertach z napisem ,,Sprzedaż działka 800/1 Ubyszów – przetarg” w Urzędzie Gminy w Bliżynie ul. Koćiuszki 79a pok.1 – sekretariat do dnia 6 sierpnia 2007r do godz.15,00.

  7. Przetarg odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2007r. o godz.11,00 w budynku Urzędu Gminy w Bliżynie ul. Kościuszki 79a pok.9.

  8. Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Bliżynie ul. Kościuszki 79a pok. 9 lub telefonicznie /041/ 2541172 w.40.

  9. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


  Data wprowadzenia: 2007-07-11 1119
  Data upublicznienia: 2007-07-11
  Art. czytany: 2029 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: adamgrzegorz@interia.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn