A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego 'Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z realizacją programów profilaktycznych'
» Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018
» Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2022
» Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Bliżyn na lata 2019-2022
» Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok
 • Przetargi
 • Przetargi - rok 2007
 • Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego

  nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku wielomieszkaniowym nr 2 w Sołtykowie, obręb geodezyjny Płaczków Gmina Bliżyn

  Ogłoszenie o przetargu
  Wójt Gminy Bliżyn
  ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku wielomieszkaniowym nr 2 w Sołtykowie, obręb geodezyjny Płaczków Gmina Bliżyn wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działki 55/20


  Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:

  1. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Skarżysku-Kamiennej prowadzi księgę wieczystą 20558.

  2. Cena wywoławcza za lokal wynosi 12.000,00zł. słownie: dwanaście tysięcy złotych.

  3. Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego przysługującej części gruntu wynosi 133,85zł. ( w tym podatek VAT 22% tj. kwota 24,20zł.). Stała opłata roczna w wysokości 8,85zł. ( w tym podatek VAT 22% tj. kwota 1,54zł.) będzie wnoszona z góry za każdy rok trwania użytkowania w terminie do dnia31 marca.

  4. Przedmiotowa nieruchomość w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania położona jest w terenach budownictwa wielorodzinnego.

  5. Przeznaczony do sprzedaży lokal mieszkalny o powierzchni 25,70mkw. składający się z pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki z WC, wraz z piwnicą o powierzchni 2,80mkw. stanowiący przedmiot przetargu, nie jest obciążony ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jego rozporządzaniu.

  6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej tj. kwoty 600,00zł słownie: sześćset złotych w kasie Urzędu Gminy w Bliżynie ul. Kościuszki 79A pok. 13 w terminie do dnia 6 sierpnia 2007r godz.12,00.

  7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

  8. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj kwoty 120,00zł.

  9. Przetarg odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2007r. o godz.10,00 w budynku Urzędu Gminy w Bliżynie ul. Kościuszki 79A pokój nr 9.

  10. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny


  Data wprowadzenia: 2007-07-11 1121
  Data upublicznienia: 2007-07-11
  Art. czytany: 2198 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: adamgrzegorz@interia.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn