A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Budżet i finanse
Petycje
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Oferty inwestycyjne
Rewitalizacja
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
Akcje wyborcze
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Rejestr instytucji kultury
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekt uchwały w sprawie podziału gminy Bliżyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
» P r o t o k ó ł Nr XXX/2018 z sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 27 marca 2018r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bliżynie
» Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w WPF
» Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego
» Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
 • Przetargi
 • Przetargi - rok 2011
 • Wyjaśnienia do SIWZ do przetargu Nr 6/2011

  GMINA BLIŻYN
  26-120 Bliżyn ul. Kościuszki 79 a
  woj. świętokrzyskie, pow. skarżyski
  tel. (0-41) 254-11-04, 254-11-72, fax (0-41) 254-12-36
  www.ugblizyn.bip.doc.pl


  dotyczy:

  przetargu nieograniczony na zadanie 06/2011 – Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012, przy Szkole Podstawowej w Mroczkowie.

  W związku z zapytaniem Wykonawcy dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania Nr 06/2011 – Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012, przy Szkole Podstawowej w Mroczkowie, udzielam następujących wyjaśnień.
  Wpłynęły następujące zapytania:
  1) Zamawiający w SIWZ podaje jako nawierzchnię poliuretanową wykonaną w technologii EPDM, tj. dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm. W adaptacji do projektu wskazuje się natomiast nawierzchnię poliuretanową natryskową, przepuszczalną o grubości ok. 13 mm tj. warstwa pośrednia elastyczna, grubość ok. 11 mm, warstwa zewnętrzna użytkowa grubość ok. 2 mm wskazując konkretne parametry żądanej nawierzchni. Z uwagi na wskazane rozbieżności w zakresie nawierzchni poliuretanowych uprzejmie prosimy o określenie w jakiej technologii należy wykonać nawierzchnię poliuretanową oraz jednocześnie podać kolorystykę wskazanej nawierzchni poliuretanowej.
  2) Zamawiający w dokumentacji projektowej podaje jako przykładową kolorystykę boiska wielofunkcyjnego 2 odcienie niebieskiego. Z uwagi na znacznie wyższe koszty wykonania żądanej kolorystyki, zadajemy pytanie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę koloru na bardziej standardowy tj. czerwony lub zielony?
  3) Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbki trawy o wymiarach 50 cm x 50 cm. W związku z tym, że jest to bardzo duża ilość, proszę o zmianę SIWZ, polegającą na wymogu dostarczenia próbki trawy przez oferenta wybranego do realizacji zamówienia
  Wyjaśnienie Zamawiającego
  Ad 1 i 2) W SIWZ w Rozdz. 2 Opis przedmiotu zamówienia pkt 2.2. technologia układania nawierzchni, wskazano I sposób dla podbudowy przepuszczalnej, natomiast technologia układania nawierzchni podana jest w projekcie budowlanym oraz w SST typu natrysk. Tak więc boisko będzie wykonane technologią typu natrysk. Technologia typu EPDM (I sposób) dotyczy podbudowy przepuszczalnej.
  Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kolorystyki boiska wielofunkcyjnego na bardziej standardowy kolor czyli zielony bądź czerwony.
  Ad. 3) Zgodnie z zapisem projektu umowy § 4 ust. 1 pkt 5 wymóg dostarczenia wycinka trawy dotyczy Wykonawcy z którym zostanie podpisana umowa.


  Data wprowadzenia: 2011-06-27 1342
  Data upublicznienia: 2011-06-27
  Art. czytany: 1389 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: adamgrzegorz@interia.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn