(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Statystyka odwiedzin
Menu:
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Urząd Gminy
A DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
A Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
A Kontakt
A Jednostki organizacyjne
A Petycje
A Budżet i finanse
A Strategie i plany
A Nabór na wolne stanowiska
A Rewitalizacja
A Oferty inwestycyjne
A Przetargi
A Ogłoszenia
A INFORMACJE o kontrolach
A Oświadczenia majątkowe
A ZABYTKI
A WYBORY
A Informacje statystyczne
A SPORT
A Środowisko
A Rejestr instytucji kultury
A Informator Samorządowy
A Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
A Rejestry
A Plany przestrzennego zagospodarowania
A Instrukcja obsługi
A Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
A Prawo miejscowe
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Ogłoszenie z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały dotyczącej wykazu kąpielisk na rok 2024
A» Informacje o planowanych pomiarach PEM
A» Obwieszczenie Zarządu Zlewni w Radomiu - droga powiatowa Brzeście - Zagórze
A» Obwieszczenie Dyrektora Zlewni w Radomiu
A» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 22 lutego 2024 r.
7 najczęściej czytanych wiadomości:
Wiadomości:
1 Numer rachunku bankowego do zapłaty opłaty skarbowej wysyłanym poza granice Polski
wyświetleń: 62630
2 kontakt
wyświetleń: 47994
3 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
wyświetleń: 38788
4 Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków
wyświetleń: 30992
5 Zaświadczenie o wyborze Wójta
wyświetleń: 22325
6 Stanowisko Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 kwietnia 2012 r.
wyświetleń: 20287
7 Wyniki Głosowania
wyświetleń: 19583
Prawo miejscowe:
1 w sprawie nadania statutu jednostkom pomocniczym Gminy Bliżyn.
wyświetleń: 6349
2 w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w „Programie usuwania materiałów zawierających azbest z terenu gminy Bliżyn”
wyświetleń: 4917
3 w sprawie powołania Gminnej Komisji Oceniającej d/s oceny ofert składanych w procedurze CPP w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej
wyświetleń: 3946
4 w sprawie: trybu wyboru usługodawców Programu Integracji Społecznej w Gminie Bliżyn w przypadku usług o małej wartości (do 2000 E)
wyświetleń: 3912
5 w sprawie: powołania składów obwodowych komisji wyborczych
wyświetleń: 3635
6 w sprawie: przygotowania gminnego podsystemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w gminie Bliżyn
wyświetleń: 3471
7 w sprawie rozpatrzenia protestu Pana Stefana Koryckiego, złożonego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zagórze 1”, na obszarze gminy Bliżyn.
wyświetleń: 3350
Procedury:
1 ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA INDYWIDUALNYCH SPRAW OBYWATELI
wyświetleń: 8160
2 Stwierdzenie ostateczności Aktu własności ziemi
wyświetleń: 4996
3 Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zaświadczenia o przeznaczeniu terenu
wyświetleń: 3990
4 Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów
wyświetleń: 3697
5 Ustalanie numerów porządkowych
wyświetleń: 3678
6 Sprostowania oczywistych omyłek i błędów pisarskich na Aktach własności ziemi
wyświetleń: 3518
7 Podział nieruchomości zgodnie z planem miejscowym lub przepisami odrębnymi lub z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego
wyświetleń: 3496
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Bliżynie

czynny w godz.:
poniedziałek - piątek: 730 - 1530

Urząd Stanu Cywilnego
Dowody osobiste
Ewidencja Ludności

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1500
wtorek-piątek 745 - 1400

Kasa godziny otwarcia:

Poniedziałek830-1430
Wtorek800-1200
Środa800-1400
Czwartek800-1200
Piątek800-1200


adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
/1cqce463n2/skrytka

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Nr rachunku bankowego:
Konto do opłat różnych
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego:
Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
Urząd Gminy Bliżyn
ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn