(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Mapa serwisu
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
INFORMACJE o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
SPORT
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdania finansowe za II kwartał 2024
» Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
» Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach przestrzega przed oszustami.
» Kompleksowa modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Bliżyńskiego
» Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Bliżyn - stan na dzień ślubowania
Wiadomości:

Wójt Gminy
   Komunikaty
   Informacje i sprawozdania przedkładane Radzie
     Sprawozdania - rok 2004
     Sprawozdania - rok 2005
     Sprawozdania - rok 2006
     Sprawozdania z działalności Wójta - rok 2007
     Sprawozdania z działalności Wójta - rok 2008
   Zadania i kompetencje

Rada Gminy
   Przewodniczący Rady
   Skład Rady
   Komisje Rady
     Komisja Rewizyjna
     Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych
     Komisja ds. Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
     Komisja Budżetowo-Finansowa, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Gminy
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
   Przyjmowanie interesantów
   Ogłoszenia
   realizacja uchwał Rady Gminy
   Jednostki pomocnicze
   Sesje Rady Gminy
     Ogłoszenia o sesjach
     Ogłoszenia o sesji - kadencja 2014-2018
     Ogłoszenia o sesji - kadencja 2018 - 2024
     Ogłoszenia o sesji - kadencja 2024 - 2029
     Protokoły z sesji Rady
     Protokoły z sesji Rady Gminy IV kadencji
     Protokoły z sesji Rady Gminy V kadencji
     Protokoły z sesji Rady Gminy VI kadencji 2010-2014
     Protokoły z sesji Rady Gminy VII kadencji 2014-2018
     Protokoły z sesji Rady Gminy VIII kadencji 2018-2024
     Protokoły z sesji Rady Gminy IX kadencji 2024 - 2029
     Projekty uchwał
     Projekty uchwał na sesję
     Projekty uchwał na sesję XXV/2017
     Projekty uchwałna sesję nadzwyczajną nr XXVI/2018
     Projekty uchwał na sesję XXIX
     Projekty uchwał na sesję XXX
     Projekty uchwał na sesję nadzwyczajną - 26 kwiecień 2018 r.
     Projekty uchwał na sesję - 28 czerwca 2018 r.
     Projekty uchwał na sesję 7 sierpień 2018 r.
     Projekty uchwał na sesję - 14 września 2018 r.
     Projekty uchwał na sesję - 26 października 2018 r.
     Projekty uchwał na sesję 13 listopada 2018r.
     Projekty uchwał na sesję - 11 grudnia 2018 r.
     Projekty uchwał na sesję 28 grudnia 2018 r.
     Projekty uchwał na sesję - 31 stycznia 2019 r.
     Projekty uchwał na sesję - 14 marca 2019 r.
     Projekty uchwał na sesję - 17 maja 2019 r.
     Projekty uchwał na sesję 25 czerwca 2019 r.
     Projekty uchwał na sesję 13 sierpnia 2019 r.
     Projekty uchwał na sesję 23 września 2019 r.
     Projekty uchwał na sesję 28 października 2019 r.
     Projekty uchwał na sesję - 29 listopada 2019 r.
     Projekty uchwał na sesję - 27 grudnia 2019 r.
     Projekty uchwał na sesję - 17 stycznia 2020 r.
     Projekty uchwał na sesję - 19 lutego 2020 r.
     Projekty uchwał na sesję - 13 marca 2020 r.
     Projekty uchwał na sesję - 30 marca 2020 r.
     Projekty uchwał na sesję - 24 czerwca 2020 r.
     Projekty uchwał na sesję - wrzesień 2020 r.
     Projekty uchwał na sesję - 6 listopada 2020 r.
     Projekty uchwał na sesję 30 listopada 2020 r.
     Projekty uchwał na sesję 28 grudnia 2020 r.
     Projekty uchwał na sesję 1 marca 2021 r.
     Projekty uchwał na sesję 5 maja 2021 r.
     Projekty uchwał na sesję 24 czerwca 2021 r.
     Projekty uchwał na sesje 22 lipca 2021r.
     Projekty uchwał na sesję - 23 września 2021 r.
     Projekty uchwał na sesję 27 października 2021r.
     Projekty uchwał na sesję 8 listopada 2021 r.
     Projekty uchwał na sesję 21 grudnia 2021 r.
     Projekty uchwał na sesję 29 grudnia 2021r.
     Projekty uchwał na sesję 25 stycznia 2022 r.
     Projekty uchwał na sesję 28 lutego 2022 r.
     Projekty uchwał na sesję 29 marca 2022 r.
     Projekty uchwał na sesję 20 kwietnia 2022 r.
     Projekty uchwał na sesję 13 maja 2022 r.
     Projekty uchwał na sesję 23 czerwca 2022 r.
     Projekty uchwał na sesję 19 lipca 2022 r.
     Projekty uchwał na sesję 8 września 2022 r.
     Projekty uchwał na sesję 26 października 2022 r.
     Projekty uchwał na sesję - 29 listopada 2022 r.
     Projekty uchwał na sesję nadzwyczajną w grudniu 2022 r.
     Projekty uchwał na sesję w grudniu 2022 r.
     Projekty uchwał na sesję 16 stycznia 2023 r.
     Projekty uchwał na sesję - 31 marca 2023 r.
     Projekty uchwał na sesję 4 maja 2023 r.
     Projekty uchwał na sesję 22 czerwca 2023 r.
     Projekty uchwał na sesję w dniu 13 lipca 2023
     Projekty uchwał na sesję 29 sierpnia 2023 r.
     Projekty uchwał na sesję 28 września 2023 r.
     Projekty uchwał na sesję 26 października 2023 r.
     Projekty uchwał na sesję 29 listopada 2023 r.
     Projekty uchwał na sesję 28 grudnia 2023 r.
     Projekty uchwał na sesję 30 stycznia 2024 r.
     Projekty uchwał na sesję 11 marca 2024 r.
     Projekty uchwał na sesję 27 marca 2024 r.
     Projekty uchwał na sesję 24 kwietnia 2024 r.
     Projekty uchwał na sesję 7 maja 2024 r.
     Projekty uchwał na sesję 17 maja 2024 r.
     Projekty uchwał na sesję 28 maja 2024 r.
     Projekty uchwał na sesję 25 czerwca 2024 r.
     Projekty uchwał na sesję 3 lipca 2024 r.
     Imienne Wykazy Głosowań - kadencja 2018 - 2024
     Imienne Wykazy głosowań - kadencja 2024 - 2029
   Interpelacje i zapytania
     Interpelacje i zapytania - kadencja 2018 - 2024
     Interpelacje i zapytania - kadencja 2024 - 2029

Urząd Gminy
   Sekretarz Gminy
   Skarbnik Gminy
   Referat Organizacyjno-Społeczny (ORS)
   Referat Finansowo-Budżetowy (FNB)
   Referat Infrastruktury Technicznej (RIT)
   Referat Planowania Przestrzennego, Nieruchomości, Dróg i Ochrony Środowiska -PNO
   Referat Rozwoju Strategicznego Gminy (RSG)
   Urząd Stanu Cywilnego (USC)
   Samodzielne Stanowiska
   Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych (PON)
   Wykazy
   Kontrola zarządcza
   Wnioski o informację publiczną wraz z odpowiedziami

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Kontakt

Jednostki organizacyjne
   Szkoła Podstawowa im. 3 Pułku Piechoty Legionów AK w Sorbinie
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie (GOPS)
   Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie (GOK)
   Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczkowie
     Nabór na wolne stanowiska
   Szkoła Podstawowa w Odrowążku im. Henryka Sienkiewicza
   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bliżynie
   Szkoła Podstawowa w Bliżynie
     Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Maczka w Bliżynie
     Gimnazjum w Bliżynie

Petycje
   Rok 2016 - petycje
   Rok 2017 - petycje
   Rok 2018 - Petycje
   Rok 2019 - petycje
   Rok 2020 - petycje
   Rok 2021 - petycje
   Rok 2022 - petycje
   Petycje - rok 2023
   Petycje - rok 2024

Budżet i finanse
   Budżet
     Rok 2010 - budżet
     Rok 2011 - budżet
     Rok 2012 - budżet
     Rok 2013 - budżet
     Rok 2014 - budżet
     Rok 2015 - budżet
     Rok 2016 - budżet
     Rok 2017 - budżet
     Rok 2018 - budżet
     Rok 2019 - budżet
     Rok 2020 - budżet
     Rok 2021 - budżet
     Rok 2022 - budżet
     Rok 2023 - budżet
     Rok 2024 - budżet
   Sprawozdania finansowe

Strategie i plany
   Kompleksowe strategie rozwoju
   Plan realizacji zadań

Nabór na wolne stanowiska
   Ogłoszenia o naborze - projekt "Moje przedszkole"

Rewitalizacja

Oferty inwestycyjne

Przetargi
   Rok 2003
   Przetargi - rok 2004
   Przetargi - Rok 2005
   Przetargi - rok 2006
   Przetargi - rok 2007
   Przetargi - rok 2008
   Przetargi - rok 2009
   Przetargi - rok 2010
   Przetargi - rok 2011
   Przetargi - rok 2012
   Przetargi - rok 2013
   Przetargi - rok 2014
   Przetargi - rok 2015
   Przetargi - rok 2016
   Przetargi - rok 2017
   Przetargi - rok 2018
   Przetargi - rok 2019
   Przetargi - rok 2020
   Przetargi - rok 2021
   Przetargi - rok 2022
   Przetargi - rok 2023
   Przetargi - rok 2024

Ogłoszenia
   Sprawozdania z realizacji rocznych programów współpracy z organizacjami
   Zapytania cenowe
   Pomoc publiczna
   Obwieszczenia - organy obce
   Ogłoszenia o zadaniach publicznych
   Ogłoszenia o projektach partnerskich
   Konsultacje społeczne

INFORMACJE o kontrolach
   Protokoły pokontrolne
     Rok 2021 - protokoły pokontrolne

Oświadczenia majątkowe
   Radni
     Kadencja Rady gminy 2018 - 2023 - oświadczenia majątkowe
     Kadencja Rady gminy 2024 - 2029 - oświadczenia majątkowe
   Urząd Gminy
   Jednostki podległe

ZABYTKI

WYBORY
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 25.05.2014
   WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU - OKRĘG NR 82 - 7 WRZEŚNIA 2014 R.
   Wybory samorządowe 16 listopada 2014
   Wybory prezydenckie 10 maj 2015 r.
   Wybory uzupełniające - okręg wyborczy Nr 6 - 21 czerwiec 2015 r.
   Referendum - ogłoszone na dzień 6 września 2015 r.
   Wybory do parlamentu - ogłoszone na dzień 25.10.2015
   Wybory samorządowe - ogłoszone na dzień 21 października 2018 r.
   Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
   Wybory ławników na kadencję 2020-2023
   Wybory do Sejmu i Senatu ogłoszone na dzień 13 października 2019 r.
   Wybory prezydenckie - 10 maja 2020 r.
   Wybory prezydenckie 2020 - 28 czerwca 2020
   Wybory ławników na kadencję 2024-2027
   Wybory do Sejmu i Senatu - 15 października 2023 r.
   Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 15 października 2023 r.
   Wybory samorządowe zarządzone na dzień 7 kwietnia 2024 r.
   Wybory do Parlamentu Europejskiego - ogłoszone na dzień 9 czerwca 2024 r.

Informacje statystyczne

SPORT

Środowisko
   Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
     Rok 2010 - publicznie dostępny wykaz
     Decyzje środowiskowe
     Usuwanie drzew i krzewów
     Zezwolenia na odbiór odpadów
     Lokalny Program Rewitalizacji
     Program Ochrony Środowiskana lata 2009-2014
   Ochrona środowiska
   Planowanie przestrzenne
     Projekty planów
     Przystąpienie do opracowania planu zagospodarowania - Karta C
     Plany miejscowe
     Prognoza oddziaływania na środowisko
     Opracowania ekofizjograficzne
     Warunki zabudowy i inwestycje celu publicznego
     Zatwierdzone zdokumnety
   Referendum w sprawie śmieci

Rejestr instytucji kultury

Informator Samorządowy
   Informator Samorządowy - archiwum - 2004-2008

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

Rejestry

Plany przestrzennego zagospodarowania
   Obwieszczenia dotyczące planów przestrzennego zagospodarowania

Instrukcja obsługi

Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"

Prawo miejscowe:

Statut Gminy

Statuty Sołectw

Uchwały
   Uchwały Rady Gminy kadencji VIII 2018-2024
     Uchwały z sesji nr I/18 z dnia 22 listopada 2018 r.
     Uchwały z sesji nr II/18 z dnia 11 grudnia 2018 r.
     Uchwały z sesji nr III/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
     Uchwały z sesji nr IV/19 z dnia 31 stycznia 2019 r.
     Uchwały z sesji nr V/19 z dnia 14 marca 2019 r.
     Uchwały z sesji nr VI/19 z dnia 17 maja 2019 r.
     Uchwały z sesji nr VII/19 z dnia 25 czerwca 2019 r.
     Uchwały z sesji nr VIII/19 z dnia 13 sierpnia 2019 r.
     Uchwały z sesji nr IX/19 z dnia 23 września 2019 r.
     Uchwały z sesji nr X/19 z dnia 28 października 2019 r.
     Uchwały z sesji nr XI/19 z dnia 29 listopada 2019 r.
     Uchwały z sesji nr XII/19 z dnia 27 grudnia 2019 r.
     Uchwały z sesji nr XIII/20 z dnia 17 stycznia 2020 r.
     Uchwały z sesji nr XIV/20 z dnia 19 lutego 2020 r.
     Uchwały z sesji nr XV/20 z dnia 13 marca 2020 r.
     Uchwały z sesji nr XVI/20 z dnia 30 marca 2020 r.
     Uchwały z sesji nr XVII/20 z dnia 24 czerwca 2020 r.
     Uchwały z sesji nr XVIII/20 z dnia 17 września 2020 r.
     Uchwały z sesji nr XIX/20 z dnia 6 listopada 2020 r.
     Uchwały z sesji nr XX/20 z dnia 30 listopada 2020 r.
     Uchwały z sesji nr XXI/20 z dnia 28 grudnia 2020 r.
     Uchwały z sesji nr XXII/2021 z dnia 1 marca 2021 r.
     Uchwały z sesji nr XXIII/2021 z dnia 5 maja 2021 r.
     Uchwały z sesji nr XXIV/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.
     Uchwały z sesji nr XXV/2021 z dnia 22 lipca 2021 r.
     Uchwały z sesji nr XXVI/2021 z dnia 23 września 2021 r.
     Uchwały z sesji nr XXVII/2021 z dnia 27 października 2021 r.
     Uchwały z sesji nr XXVIII/2021 z dnia 8 listopada 2021 r.
     Uchwały z sesji nr XXIX/2021 z dnia 21 grudnia 2021r.
     Uchwały z sesji nr XXX/2021 z dnia 29 grudnia 2021r.
     Uchwały z sesji nr XXXI/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r.
     Uchwały z sesji nr XXXII/2022 z dnia 28 lutego 2022 r.
     Uchwały z sesji nr XXXIII/2022 z dnia 29 marca 2022 r.
     Uchwały z sesji nr XXXIV/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r.
     Uchwały z sesji nr XXXV/2022 z dnia 13 maja 2022 r.
     Uchwały z sesji nr XXXVI/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r.
     Uchwały z sesji nr XXXVII/2022 z dnia 19 lipca 2022 r.
     Uchwały z sesji nr XXXVIII/2022 z dnia 8 września 2022 r.
     Uchwały z sesji nr XXXIX/2022 z dnia 26 października 2022 r.
     Uchwały z sesji nr XL/2022 z dnia 29 listopada 2022 r.
     Uchwały z sesji nr XLI/2022 z dnia 9 grudnia 2022 r.
     Uchwały z sesji nr XLII/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.
     Uchwały z sesji nr XLIII/2023 z dnia 16 stycznia 2023 r.
     Uchwały z sesji nr XLIV/2023 z dnia 31 marca 2023 r.
     Uchwały z sesji nr XLV/2023 z dnia 4 maja 2023 r.
     Uchwały z sesji nr XLVI/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r.
     Uchwały z sesji nr XLVII/2023 z dnia 13 lipca 2023 r.
     Uchwały z sesji nr XLVIII/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r.
     Uchwały z sesji nr XLIX/2023 z dnia 28 września 2023 r.
     Uchwały z sesji nr L/2023 z dnia 26 października 2023 r.
     Uchwały z sesji nr LI/2023 z dnia 29 listopada 2023 r.
     Uchwały z sesji nr LII/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.
     Uchwały z sesji nr LIII/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r.
     Uchwały z sesji nr LIV/2024 z dnia 11 marca 2024 r.
     Uchwały z sesji nr LV/2024 z dnia 27 marca 2024 r.
     Uchwały z sesji nr LVI/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r.
   Uchwały Rady Gminy kadencji VII 2014-2018
     Uchwały z sesji nr I/14 z dnia 1 grudnia 2014 roku
     Uchwały z sesji nr II/14 z dnia 17 grudnia 2014 rokIu
     Uchwały z sesji nr III/15 z dnia 27 stycznia 2015 roku
     Uchwały z sesji nr IV/15 z dnia 25 marca 2015 roku
     Uchwały z sesji nr V/15 z dnia 28 kwietnia 2015 roku
     Uchwały z sesji nr VI/15 z dnia 17 czerwca 2015 roku
     Uchwały z sesji nr VII/15 z dnia 03 września 2015 roku
     Uchwały z sesji nr VIII/15 z dnia 21 września 2015 roku
     Uchwały z sesji nr IX/15 z dnia 29 października 2015 roku
     Uchwały z sesji nr X/15 z dnia 18 grudnia 2015 roku
     Uchwały z sesji nr XI/16 z dnia 21 stycznia 2016 roku
     Uchwały z sesji nr XII/16 z dnia 29 lutego 2016 roku
     Uchwały z sesji nr XIII/16 z dnia 1 kwietnia 2016 roku
     Uchwały z sesji nr XIV/16 z dnia 25 maja 2016 roku
     Uchwały z sesji nr XV/16 z dnia 30 czerwca 2016 roku
     Uchwały z sesji nr XVI/16 z dnia 8 września 2016 roku
     Uchwały z sesji nr XVII/16 z dnia 6 października 2016 roku
     Uchwały z sesji nr XVIII/16 z dnia 30 listopada 2016 roku
     Uchwały z sesji nr XIX/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku
     Uchwały z sesji nr XX/17 z dnia 15 lutego 2017 roku
     Uchwały z sesji nr XXI/17 z dnia 29 marca 2017 roku
     Uchwały z sesji nr XXII/17 z dnia 26 czerwca 2017 roku
     Uchwały z sesji nr XXIII/17 z dnia 25 sierpnia 2017r.
     Uchwały z sesji nr XXIV/17 z dnia 8 września 2017r.
     Uchwały z sesji nr XXV/17 z dnia 6 października 2017r.
     Uchwały z sesji nr XXVI/17 z dnia 24 listopada 2017r.
     Uchwały z sesji nr XXVII/17 z dnia 28 grudnia 2017r.
     Uchwały z sesji nr XXVIII/18 z dnia 15 stycznia 2018r.
     Uchwały z sesji nr XXIX/18 z dnia 5 lutego 2018r.
     Uchwały z sesji nr XXX/18 z dnia 27 marca 2018r.
     Uchwały z sesji nr XXXI/18 z dnia 26 kwietnia 2018r.
     Uchwały z sesji nr XXXII/18 z dnia 28 czerwca 2018 r.
     Uchwały z sesji nr XXXIII/18 z dnia 7 sierpnia 2018 r.
     Uchwały z sesji nr XXXIV/18 z dnia 14 września 2018 r.
     Uchwały z sesji nr XXXV/18 z dnia 26 października 2018 r.
     Uchwały z sesji nr XXXVI/18 z dnia 13 listopada 2018 r.
   Uchwały Rady Gminy kadencji VI 2010-2014
     Uchwały z sesji nr I/2010 z dnia 1 grudnia 2010 roku
     Uchwały z sesji nr II/2010 z dnia 6 grudnia 2010 roku
     Uchwały z sesji nr III/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku
     Uchwały z sesji nr IV/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku
     Uchwały z sesji nr V/2011 z dnia 10 lutego 2011 roku
     Uchwały z sesji nr VI/2011 z dnia 31 marca 2011 roku
     Uchwały z sesji nr VII/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 roku
     Uchwały z sesji nr VIII/2011 z dnia 26 maja 2011 roku
     Uchwały z sesji nr IX/2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku
     Uchwały z sesji nr X/2011 z dnia 28 lipca 2011 roku
     Uchwały z sesji nr XI/2011 z dnia 13 września 2011 roku
     Uchwały z sesji nr XII/2011 z dnia 07 października 2011 roku
     Uchwały z sesji nr XIII/2011 z dnia 27 października 2011 roku
     Uchwały z sesji nr XIV/2011 z dnia 02 grudnia 2011 roku
     Uchwały z sesji nr XV/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku
     Uchwały z sesji nr XVI/2012 z dnia 14 lutego 2012 roku
     Uchwały z sesji nr XVII/2012 z dnia 28 lutego 2012 roku
     Uchwały z sesji nr XVIII/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku
     Uchwały z sesji nr XIX/2012 z dnia 22 maja 2012 roku
     Uchwały z sesji nr XX/2012 z dnia 11 czerwca 2012 roku
     Uchwały z sesji nr XXI/2012 z dnia 21 czerwca 2012 roku
     Uchwały z sesji nr XXII/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 roku
     Uchwały z sesji nr XXIII/2012 z dnia 2 października 2012 roku
     Uchwały z sesji nr XXIV/2012 z dnia 29 października 2012 roku
     Uchwały z sesji nr XXV/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku
     Uchwały z sesji nr XXVI/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku
     Uchwały z sesji nr XXVII/2013 z dnia 25 marca 2013 roku
     Uchwały z sesji nr XXVIII/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku
     Uchwały z sesji nr XXIX/2013 z dnia 27 maja 2013 roku
     Uchwały z sesji nr XXX/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku
     Uchwały z sesji nr XXXI/2013 z dnia 7 sierpnia 2013 roku
     Uchwały z sesji nr XXXII/2013 z dnia 30 września 2013 roku
     Uchwały z sesji nr XXXIII/2013 z dnia 30 października 2013 roku
     Uchwały z sesji nr XXXIV/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku
     Uchwały z sesji nr XXXV/2014 z dnia 11 lutego 2014 roku
     Uchwały z sesji nr XXXVI/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku
     Uchwały z sesji nr XXXVII/2014 z dnia 26 maja 2014 roku
     Uchwały z sesji nr XXXVIII/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku
     Uchwały z sesji nr XXXIX/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku
     Uchwały z sesji nr XL/2014 z dnia 4 września 2014 roku
     Uchwały z sesji nr XLI/2014 z dnia 3 listopada 2014 roku
   Uchwały Rady Gminy kadencji V 2006-2010
     Uchwały z sesji nr I/06 z dnia 24 listopada 2006 roku
     Uchwały z sesji nr II/06 z dnia 5 grudnia 2006 roku
     Uchwały z sesji nr III/06 z dnia 29 grudnia 2006 roku
     Uchwały z sesji nr IV/07 z dnia 22 lutego 2007 roku
     Uchwały z sesji nr V/07 z dnia 25 kwietnia 2007 roku
     Uchwały z sesji nr VI/07 z dnia 20 czerwca 2007 roku
     Uchwały z sesji nadzwyczajnej nr VII/07 z dnia 13 lipca 2007 roku
     Uchwały z sesji nr VIII/07 z dnia 30 sierpnia 2007 roku
     Uchwały z sesji nadzwyczajnej nr IX/07 z dnia 14 września 2007 roku
     Uchwały z sesji nr X/07 z dnia 25 października 2007 roku
     Uchwały z sesji nr XI/07 z dnia 19 grudnia 2007 roku
     Uchwała z sesji nr XII/08 z dnia 11 stycznia 2008 roku
     Uchwała z sesji nr XIII/08 z dnia 26 lutego 2008 roku
     Uchwała z sesji nadzwyczajnej nr XIV/08 z dnia 16 kwietnia 2008 roku
     Uchwała z sesji nr XV/08 z dnia 29 kwietnia 2008 roku
     Uchwały z sesji nr XVI/08 z dnia 26 czerwca 2008 roku
     Uchwały z sesji nr XVII/08 z dnia 31 lipca 2008 roku
     Uchwały z sesji nr XVIII/08 z dnia 29 sierpnia 2008 roku
     Uchwały z sesji nr XIX/08 z dnia 22 października 2008 roku
     Uchwały z sesji nr XX/08 z dnia 9 grudnia 2008 roku
     Uchwały z sesji nr XXI/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku
     Uchwały z sesji nr XXII/09 z dnia 6 lutego 2009 roku
     Uchwały z sesji nr XXIII/09 z dnia 24 marca 2009 roku
     Uchwały z sesji nr XXIV/09 z dnia 29 kwietnia 2009 roku
     Uchwały z sesji nr XXV/09 z dnia 18 czerwca 2009 roku
     Uchwały z sesji nr XXVI/09 z dnia 20 lipca 2009 roku
     Uchwały z sesji nadzwyczajnej nr XXVII/09 z dnia 31 lipca 2009 roku
     Uchwały z sesji nr XXVIII/09 z dnia 7 września 2009 roku
     Uchwały z sesji nr XXIX/09 z dnia 28 października 2009 roku
     Uchwały z sesji nr XXX/09 z dnia 01 grudnia 2009 roku
     Uchwały z sesji nr XXXI/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku
     Uchwały z sesji nr XXXII/10 z dnia 28 stycznia 2010 roku
     Uchwały z sesji nr XXXIII/10 z dnia 22 marca 2010 roku
     Uchwały z sesji nr XXXIV/10 z dnia 29 kwietnia 2010 roku
     Uchwały z sesji nr XXXV/10 z dnia 28 maja 2010 roku
     Uchwały z sesji nr XXXVI/10 z dnia 24 czerwca 2010 roku
     Uchwały z sesji nr XXXVII/10 z dnia 26 sierpnia 2010 roku
     Uchwały z sesji nr XXXVIII/10 z dnia 28 września 2010 roku
     Uchwały z sesji nr XXIX/10 z dnia 8 października 2010 roku
     Uchwały z sesji nr XLI/10 z dnia 8 listopada 2010 roku
   Uchwały Rady Gminy kadencji IV 2002-2006
     Uchwały z sesji nr XI/03 z dnia 15.12.2003 r.
     Uchwały z sesji nr XII/04 z dnia 6.02.2004 r.
     Uchwały z sesji nr XIII/04 z dnia 27 kwietnia 2004 r.
     Uchwały z sesji nadzwyczajnej nr XIV/04 z dnia 12 czerwca 2004 r.
     Uchwały z sesji nr XV/04 z dnia 24 czerwca 2004 r.
     Uchwały z sesji nr XVI/04 z dnia 2 września 2004 r.
     Uchwały z sesji nr XVII/04 z dnia 27 pażdziernika 2004 r.
     Uchwały z sesji nr XVIII/04 z dnia 14 grudnia 2004 r.
     Uchwały z sesji nadzwyczajnej nr XXIX/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
     Uchwały z sesji nr XX/05 z dnia 17.02.2005 r.
     Uchwały z sesji nr XXI/05 z dnia 30.03.2005 r.
     Uchwały z sesji nr XXII/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r.
     Uchwały z sesji nadzwyczajnej nr XXIII/05 z dnia 13 czerwca 2005 r.
     Uchwały z sesji nr XXIV/05 z dnia 24 czerwca 2005 roku
     Uchwały z sesji nr XXV/05 z dnia 30 sierpnia 2005 r.
     Uchwały z sesji nr XXVI/05 z dnia 26 października 2005 r.
     Uchwały z sesji nr XXVIII/05 z dnia 14 grudnia 2005 r.
     Uchwały z sesji nr XXIX/06 z dnia 6 lutego 2006 r.
     Uchwały z sesji nr XXX/06 z dnia 5 kwietnia 2006 r.
     Uchwały z sesji nr XXXI/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r.
     Uchwały z sesji nr XXXII/06 z dnia 29 czerwca 2006 r.
     Uchwały z sesji nr XXXIII/06 z dnia 19 lipca 2006 r.
     Uchwały z sesji nr XXXIV/06 z dnia 31 sierpnia 2006 r.
     Uchwały z sesji nr XXXV/06 z dnia 15 września 2006 r.
     Uchwały z sesji nr XXXVI/06 z dnia 25 października 2006 r.
   Inne uchwały
   Uchwały Rady Gminy kadencji IX 2024-2029
     Uchwały z sesji nr I/2024 Rady Gminy Bliżyn z dnia 7 maja 2024 r.
     Uchwały z sesji nr II/2024 Rady Gminy Bliżyn z dnia 17 maja 2024 r.
     Uchwały z sesji nr III/2024 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 maja 2024 r.
     Uchwały z sesji nr IV/2024 z dnia 25 czerwca 2024 r.
     Uchwały z sesji nr V/2024 z dnia 3 lipca 2024 r.

Zarządzenia
   Zarządzenia - rok 2004
   Zarządzenia - rok 2005
   Zarządzenia - rok 2006
   Zarządzenia - rok 2007
   Zarządzenia - rok 2008
   Zarządzenia - rok 2009
   Zarządzenia - rok 2010
   Zarządzenia - rok 2011
   Zarządzenia - rok 2012
   Zarządzenia - rok 2013
   Zarządzenia - rok 2014
   Zarządzenia - rok 2015
   Zarządzenia - rok 2016
   Zarządzenia - rok 2017
   Zarządzenia - rok 2018
   Zarządzenia - rok 2019
   Zarządzenia - rok 2020
   Zarządzenia - rok 2021
   Zarządzenia - rok 2022
   Zarządzenia - rok 2023
   Zarządzenia - rok 2024

Jak załatwić sprawe:

Spis spraw
   Ewidencja ludności
   Gospodarowanie mieniem komunalnym
   Podziały, numery nieruchomości
   Podatki
   Urząd Stanu Cywilnego i dowody osobiste
   Sprawy drogowe - udostępnianie pasa drogowego

Rejestr Skarg i Wniosków

Rejestr wydawanych upoważnień

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Bliżynie

czynny w godz.:
poniedziałek - piątek: 730 - 1530

Urząd Stanu Cywilnego
Dowody osobiste
Ewidencja Ludności

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1500
wtorek-piątek 745 - 1400

Kasa godziny otwarcia:

Poniedziałek830-1430
Wtorek800-1200
Środa800-1400
Czwartek800-1200
Piątek800-1200


adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
/1cqce463n2/skrytka

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Nr rachunku bankowego:
Konto do opłat różnych
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego:
Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
Urząd Gminy Bliżyn
ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn