(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
INFORMACJE o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
SPORT
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdania finansowe za II kwartał 2024
» Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
» Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach przestrzega przed oszustami.
» Kompleksowa modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Bliżyńskiego
» Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Bliżyn - stan na dzień ślubowania
Ilość wiadomości z działu 'Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego': 1
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

1. Wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona stanowi ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.
2. Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja publiczna:
1) udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bliżyn;
2) umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bliżyn lub udostępniona do publicznego wglądu w inny sposób;
3) przekazana na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
3. Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej ponownie wykorzystujące informację zobowiązane są do:
1) informowania o źródle pozyskania danych w postaci przypisu o treści: „źródło: Urząd Gminy Bliżyn', z podaniem daty wytworzenia i pozyskania informacji publicznej;
2) w przypadku udostępniania innym użytkownikom informacji wyłącznie w pierwotnej pozyskanej formie;
3) zamieszczania w treści w formie cytatu z przypisem informującym o źródle pochodzenia, jeśli pozyskana informacja publiczna lub jej fragment mają stanowić część całości.
4. Jeżeli podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną dokonał jej przetworzenia, spoczywa na nim obowiązek informowania o tym, kto i kiedy dokonał przetworzenia tej informacji.
5. Urząd Gminy Bliżyn nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnienie informacji przez podmioty ponownie je wykorzystujące, a w szczególności z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę oraz za informacje przetworzone lub pozyskane z innych źródeł.
6. Jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, na podmiot występujący o informację może zostać nałożona opłata.
7. Czynniki brane pod uwagę przy obliczaniu opłaty o której mowa w punkcie 6:
1) stawka godzinowa wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do przygotowania informacji, liczona proporcjonalnie do ilości czasu przeznaczonego na realizację sprawy, związanej z nietypowym wnioskiem o ponowne wykorzystanie informacji publicznej;
2) materiały zużyte w celu przygotowania informacji zgodnie z żądaniem zawartym
w nietypowym wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej;
3) należności związane z dostarczeniem informacji żądanych w nietypowym wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
8. Wykonanie zarządzania powierza się Sekretarzowi Gminy.
9. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wprowadzenia: 2020-10-02 1254
Data upublicznienia:
Art. czytany: 5765 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Ostat. 10 wiadomości:

» Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Urząd Gminy Bliżyn
ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn