(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
INFORMACJE o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
SPORT
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Gilów, Górki, Płaczków, Pięty, Sołtyków, Mroczków
» Obwieszczenie o wydaniu decyzji
» Obwieszczenie o wydaniu decyzji
» Obwieszczenie o wydaniu decyzji
» Zapytanie nr 288/2023 - Radna Aneta Smulczyńska
Zarządzenie Nr 1/10 Wójta Gminy Bliżyn - w sprawie: trybu wyboru usługodawców Programu Integracji Społecznej w Gminie Bliżyn w przypadku usług o małej wartości (do 2000 E)

Z dnia: 14 stycznia 2010 r.

W związku z przystąpieniem do wykonywania Programu Integracji Społecznej stanowiącego część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich finansowanego z umowy pożyczki nr 7358 POL, zawartej w dniu 07 kwietnia 2007 r. pomiędzy Rządem Polskim a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju, w oparciu o Porozumienie zawarte między Gminą Bliżyn a Zarządem Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21.01.2008 r., działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. 2001, nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz zatwierdzonego „Podręcznika Operacyjnego Realizacji Programu Integracji Społecznej” zarządzam, co następuje.

§ 1. Wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej, umożliwiającej zastosowanie bezpośrednich negocjacji z jednym lub kilkoma usługodawcami.

§ 2. Procedura wyboru usługodawcy poprzez bezpośrednie negocjacje zawiera następujące etapy:
1). określenie przedmiotu usługi (zakres, mierzalne parametry usługi, termin i miejsce świadczenia usługi,
2). przygotowanie oferty w oparciu o formularz zaproszenia do złożenia oferty (załącznik nr 1 do zarządzenia),
3). przygotowanie listy min 3 potencjalnych usługodawców,
4). wysłanie zaproszenia do złożenia oferty z zastosowaniem formularza (załącznik nr 1) zawierającego ponadto wzór oferty (załącznik nr 2), wzór umowy i wzór sprawozdania z realizacji usługi (wzór umowy jak i wzór oferty – na podstawie załącznika numer 6 Podręcznika Operacyjnego Programu Integracji Społecznej),
5). zebranie ofert, wybór oferty, poinformowanie uczestniczących w zaproszeniu stron o wynikach wyboru,
6). podpisanie umowy / porozumienia.
Pozostały tryb postępowania zgodny z procedurami Programu Integracji Społecznej zawartymi w Podręczniku Operacyjnym obejmującymi usługi o wartości przekraczającej 2000 E.

§ 3. Wybór oferty oraz przeprowadzenie negocjacji powierza się Gminnej Komisji Oceniającej powołanej Zarządzeniem nr 16/09 z dnia 27 marca 2009 r. w obecności co najmniej 3 osób).

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Gminnemu Koordynatorowi Programu Integracji Społecznej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Bliżyn
(-) Mariusz Walachnia

Załączniki:
1. Załącznik 1 Formularz zaproszenia do złożenia oferty;
2. Załącznik 2 Wzór oferty.
3. Załącznik 3 Wzór umowy / wzór porozumienia.
4. Załącznik 4 Wzór sprawozdania.
5. Załącznik 5 Ankieta oceny szkolenia


Data wprowadzenia: 2010-02-05 1216
Data upublicznienia: 2010-02-05
Art. czytany: 3851 razy

» Załączniki do Zarządzenia - rozmiar: 153088 bajtów
Typ pliku: application/msword
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: [email protected]
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Bliżynie

czynny w godz.:
poniedziałek - piątek: 730 - 1530

Urząd Stanu Cywilnego
Dowody osobiste
Ewidencja Ludności

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1500
wtorek-piątek 745 - 1400

Kasa godziny otwarcia:

Poniedziałek830-1430
Wtorek800-1200
Środa800-1400
Czwartek800-1200
Piątek800-1200


adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
/1cqce463n2/skrytka

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Nr rachunku bankowego:
Konto do opłat różnych
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego:
Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
Urząd Gminy Bliżyn
ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn