(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
INFORMACJE o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
SPORT
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdania finansowe za II kwartał 2024
» Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
» Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach przestrzega przed oszustami.
» Kompleksowa modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Bliżyńskiego
» Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Bliżyn - stan na dzień ślubowania
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Ogłoszenia o sesjach
 • Ogłoszenia o sesji - kadencja 2018 - 2024
 • Ogłoszenie o sesji w dniu 28 grudnia 2023 r.

  Transmisja obrad sesji

  Przewodniczący Rady Gminy Bliżyn informuje, że w dniu 28 grudnia 2023r. o godz.1000 w świetlicy OSP w Bliżynie odbędzie się sesja Rady Gminy Bliżyn.

  Projekt porządku obrad sesji przewiduje:
  1. Otwarcie, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad LI sesji Rady.
  3. Informacja Wójta o pracy między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
  4. Wystąpienia zaproszonych gości.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Sprawozdanie z realizacji Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół za 2023 rok.
  7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
  a) wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Innych Uzależnień na lata 2022-2025,
  b) uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028,
  c) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
  d) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
  8. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bliżyn na lata 2024-2035:
  a) przedstawienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach,
  c) opinie Komisji Rady,
  d) dyskusja,
  e) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bliżyn na lata 2024-2035.
  9. Uchwalenie budżetu Gminy Bliżyn na 2024 rok:
  a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
  b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach,
  c) opinie Komisji Rady,
  d) stanowisko Wójta w sprawie opinii Komisji,
  e) dyskusja,
  f) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2024 rok.
  10. Zatwierdzenie protokołu Nr 33/2023 z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w dniu 7 grudnia 2023r. w Urzędzie Gminy Bliżyn w zakresie przetargów przeprowadzonych w ramach ustawy o zamówieniach publicznych w 2023 roku.
  11. Informacje, komunikaty i oświadczenia.
  12. Zamknięcie obrad sesji.


  Data wprowadzenia: 2023-12-12 1348
  Data upublicznienia: 2023-12-12
  Art. czytany: 1775 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: [email protected]
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Urząd Stanu Cywilnego
  Dowody osobiste
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1500
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn