(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
INFORMACJE o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
SPORT
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Gilów, Górki, Płaczków, Pięty, Sołtyków, Mroczków
» Obwieszczenie o wydaniu decyzji
» Obwieszczenie o wydaniu decyzji
» Obwieszczenie o wydaniu decyzji
» Zapytanie nr 288/2023 - Radna Aneta Smulczyńska
Zarządzenie Nr 11/2008 Wójta Gminy Bliżyn - w sprawie powołania Gminnej Komisji Oceniającej d/s oceny ofert składanych w procedurze CPP w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej

Z dnia: 10 czerwca 2008 r.

W związku z przystąpieniem do wykonywania Programu Integracji Społecznej stanowiącego część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich finansowanego z umowy pożyczki nr 7358 POL, zawartej w dniu 07 kwietnia 2007 r. pomiędzy Rządem Polskim a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju, w oparciu o Porozumienie zawarte między Gminą Bliżyn a Zarządem Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21.01.2008 r. działając na podstawie art. 7 ust.1, art. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. 2001, nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz zatwierdzonego „Podręcznika Operacyjnego Realizacji Programu Integracji Społecznej” zarządzam co następuje.

§ 1


Powołuję Komisję Oceniającą do oceny składanych ofert w procedurze CPP w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej w następującym składzie:
1. Beata Kusztal - Wrona – Przewodniczący Komisji
2. Zofia Nowak – Sekretarz Komisji
3. Marzena Jeżewska - Boczek – Członek Komisji
4. Józefa Mołdawa – Członek Komisji
5. Tomasz Durlik – Członek Komisji

§ 2.


Upoważniam Komisję Oceniającą do przeprowadzenia oceny zgłoszonych ofert, w tym w szczególności do:
- sprawdzenia kompletności oferty
- oceny ofert z użyciem ustalonych kryteriów technicznych zawartych w zaproszeniu do składania ofert,
- ustaleniu rankingu kwalifikujących się ofert i dokonania wyboru oferty (ofert) najkorzystniejszej,
- przygotowaniu raportu z oceny ofert zawierającego wskazania najkorzystniejszej oferty (ofert), oraz do uzasadnienia wyboru najkorzystniejszej oferty (ofert),
- przeprowadzeniu negocjacji celem ustalenia ostatecznego kształtu umowy (jeżeli zachodzi taka potrzeba).

§3


W celu zapewnienia niezbędnej obiektywności oceny złożonych ofert ustalam następujące formularze i dokumenty regulujące prace Komisji Oceniającej, a mianowicie:
1. Kryteria oceny technicznej zawarte w Zaproszeniu do składania ofert – pkt 6 (załącznik nr 1),
2. Kryteria oceny ofert (merytoryczne) zawarte w Zaproszeniu do składania ofert - pkt 7 (załącznik nr 2),
3. Raport z Oceny Ofert (załącznik nr 3),
4. Oświadczenie o bezstronności członka Komisji Oceniającej (załącznik nr 4).

§4.


Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.

Pełniący obowiązki Wójta Gminy
Mariusz Walachnia


Data wprowadzenia: 2008-06-10 1248
Data upublicznienia: 2008-06-10
Art. czytany: 3887 razy

» Załączniki do zarządzenia - rozmiar: 64074 bajtów
Typ pliku: application/pdf
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: [email protected]
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Bliżynie

czynny w godz.:
poniedziałek - piątek: 730 - 1530

Urząd Stanu Cywilnego
Dowody osobiste
Ewidencja Ludności

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1500
wtorek-piątek 745 - 1400

Kasa godziny otwarcia:

Poniedziałek830-1430
Wtorek800-1200
Środa800-1400
Czwartek800-1200
Piątek800-1200


adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
/1cqce463n2/skrytka

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Nr rachunku bankowego:
Konto do opłat różnych
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego:
Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
Urząd Gminy Bliżyn
ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn