(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
INFORMACJE o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
SPORT
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały dotyczącej wykazu kąpielisk na rok 2024
» Informacje o planowanych pomiarach PEM
» Obwieszczenie Zarządu Zlewni w Radomiu - droga powiatowa Brzeście - Zagórze
» Obwieszczenie Dyrektora Zlewni w Radomiu
» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 22 lutego 2024 r.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Ogłoszenia o sesjach
 • Ogłoszenia o sesji - kadencja 2018 - 2024
 • Ogłoszenie o sesji w dniu 26 października 2023 r. g. 9.00

  Transmisja obrad sesji

  Przewodniczący Rady Gminy Bliżyn informuje, że w dniu 26 października 2023r. o godz.900 w świetlicy OSP w Bliżynie odbędzie się sesja Rady.
  Projekt porządku obrad sesji przewiduje:
  1. Otwarcie, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad XLIX sesji Rady.
  3. Informacja Wójta o pracy między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
  4. Wystąpienia zaproszonych gości.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Informacja o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, gospodarce odpadami za miniony okres 2023 roku:
  a) wystąpienie Wójta Gminy,
  b) stanowisko Komisji ds. Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
  c) dyskusja,
  d) przyjęcie informacji.
  7.Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej:
  a) wystąpienie Przewodniczącego Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników,
  b) wybór Komisji Skrutacyjnej,
  c) głosowanie i ogłoszenie wyników głosowania,
  d) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Skarżysku- Kamiennej na kadencję 2024-2027.
  8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
  a) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bliżyn na lata 2023- 2035,
  b) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bliżyn na 2023 rok,
  c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  d) zmiany uchwały Nr XLIX/343/2023 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 września 2023r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bliżyn oraz warunków i zasad korzystania z nich,
  e) udzielenia w 2023 roku dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
  f) rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Odrowążku.
  9. Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych.
  10. Informacje, komunikaty i oświadczenia.
  11. Zamknięcie obrad sesji.


  Data wprowadzenia: 2023-10-17 1139
  Data upublicznienia: 2023-10-17
  Art. czytany: 258 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: [email protected]
  Rejestr zmian:
  2023-12-08
  1. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Grzegorz Patura

  2023-10-23
  2. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Grzegorz Patura

  2023-10-17
  3. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Grzegorz Patura
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Urząd Stanu Cywilnego
  Dowody osobiste
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1500
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn