(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Urząd Gminy
A DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
A Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
A Kontakt
A Jednostki organizacyjne
A Petycje
A Budżet i finanse
A Strategie i plany
A Nabór na wolne stanowiska
A Rewitalizacja
A Oferty inwestycyjne
A Przetargi
A Ogłoszenia
A INFORMACJE o kontrolach
A Oświadczenia majątkowe
A ZABYTKI
A WYBORY
A Informacje statystyczne
A SPORT
A Środowisko
A Rejestr instytucji kultury
A Informator Samorządowy
A Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
A Rejestry
A Plany przestrzennego zagospodarowania
A Instrukcja obsługi
A Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
A Prawo miejscowe
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Ogłoszenie z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały dotyczącej wykazu kąpielisk na rok 2024
A» Informacje o planowanych pomiarach PEM
A» Obwieszczenie Zarządu Zlewni w Radomiu - droga powiatowa Brzeście - Zagórze
A» Obwieszczenie Dyrektora Zlewni w Radomiu
A» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 22 lutego 2024 r.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Ogłoszenia o sesjach
 • Ogłoszenia o sesji - kadencja 2018 - 2024
 • Ogłoszenie o sesji w dniu 26 października 2023 r. g. 9.00

  Transmisja obrad sesji

  Przewodniczący Rady Gminy Bliżyn informuje, że w dniu 26 października 2023r. o godz.900 w świetlicy OSP w Bliżynie odbędzie się sesja Rady.
  Projekt porządku obrad sesji przewiduje:
  1. Otwarcie, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad XLIX sesji Rady.
  3. Informacja Wójta o pracy między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
  4. Wystąpienia zaproszonych gości.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Informacja o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, gospodarce odpadami za miniony okres 2023 roku:
  a) wystąpienie Wójta Gminy,
  b) stanowisko Komisji ds. Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
  c) dyskusja,
  d) przyjęcie informacji.
  7.Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej:
  a) wystąpienie Przewodniczącego Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników,
  b) wybór Komisji Skrutacyjnej,
  c) głosowanie i ogłoszenie wyników głosowania,
  d) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Skarżysku- Kamiennej na kadencję 2024-2027.
  8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
  a) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bliżyn na lata 2023- 2035,
  b) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bliżyn na 2023 rok,
  c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  d) zmiany uchwały Nr XLIX/343/2023 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 września 2023r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bliżyn oraz warunków i zasad korzystania z nich,
  e) udzielenia w 2023 roku dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
  f) rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Odrowążku.
  9. Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych.
  10. Informacje, komunikaty i oświadczenia.
  11. Zamknięcie obrad sesji.


  Data wprowadzenia: 2023-10-17 1139
  Data upublicznienia: 2023-10-17
  Art. czytany: 259 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: [email protected]
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Urząd Stanu Cywilnego
  Dowody osobiste
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1500
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn